Općina

Općina Kanton Aktivan
GRUDE ZAPADNO-HERCEGOVAČKI KANTON
ŠIROKI BRIJEG ZAPADNO-HERCEGOVAČKI KANTON
LJUBUŠKI ZAPADNO-HERCEGOVAČKI KANTON
POSUŠJE ZAPADNO-HERCEGOVAČKI KANTON
SARAJEVO CENTAR KANTON SARAJEVO
HADŽIĆI KANTON SARAJEVO
ILIDŽA KANTON SARAJEVO
ILIJAŠ KANTON SARAJEVO
SARAJEVO NOVI GRAD KANTON SARAJEVO
NOVO SARAJEVO KANTON SARAJEVO