Orjentacija

Orjentacija Lijevo Desno
Istok 8 2
Jugo-Istok 1 3
Jug 2 4
Jugo-Zapad 3 5
Zapad 4 6
Sjevero-Zapoad 5 7
Sjever 6 8
Sjevero-istok 7 1